Stavebné rozpočty a kalkulácie stavieb

V stavebníctve sa pohybujem od roku 1990 a mám teda dlhoročnú prax a skúsenosti. Vo svojej praxi, po vyštudovaní stavebnej fakulty v Bratislave som pôsobil na pozíciach ako stavbyvedúci, stavebný dozor, rozpočtár, konateľ stavebnej firmy. Pri tvorbe rozpočtu vychádzam z dlhoročnej praxe.

Pokiaľ máte záujem o spracovanie položkového rozpočtu môžete sa na mňa obrátiť. Výpočet služieb, ktoré ponúkam nájdete nižšie.

 • + -

  Pre koho sú služby určené?

  Fyzické osoby - pre fyzické osoby ponúkam spracovanie nezávislého stavebného rozpočtu spoločne s výkazom výmerov. Tieto dokumenty je možné použiť pre výber stavebnej firmy - zistíte, ktorá firma pre vás bude výhodnejšia.

  Stavebné firmy a spoločnosti - pre vašu firmu spracujem stavebné rozpočty vo výberových konaniach alebo pre vami realizované stavby.

  Investori - pre vás spracujem prepočet finančných nákladov, vďaka ktorému budete mať jasnú predstavu o cene projektu ešte pred vytvorením stavebného rozpočtu.

  Projektanti - po dodaní projektovej dokumentácie pre vás vypracujem výkaz výmerov spoločne s položkovým rozpočtom.
 • + -

  Položkový stavebný rozpočet

  Mojou špecializáciou je vytváranie položkových stavebných rozpočtov. Po dodáni projektovej dokumentácie stavby spracujem jednotlivé položky a ocením ich v aktuálnych cenových úrovniach podľa CENEKONu.

  Čo všetko obsahuje položkový rozpočet?
  • Krycí list rozpočtu
  • Rozpočtové náklady
  • Rekapituláciu stavebných dielov
  • Vedľajšie rozpočtové náklady
  Samotný položkový rozpočet s výkazom výmerov
 • + -

  Prepočty finančných nákladov na stavbu

  Prepočet stavby je základná kalkulácia, vďaka ktorej dostanete prvú predstavu o cene stavebného projektu. Vytvorenie prepočtu môže byť veľmi výhodné pri rozhodovaní o spôsobe financovania stavby. Stavebný prepočet je vlastne taký presnejší nástrel celkovej ceny stavby.

  K vytvoreniu prepočtu potrebujem jeden z týchto podkladov
  • Stavebná štúdia
  • Projektová dokumentácia
  • Vlastné zameranie stavby
 • + -

  Výkaz výmerov a súpisy prác pre ocenenie vo výberovom konaní

  Vo výkaze výmerov sú zahrnuté všetky práce, ich množstvo, druh a akosť, ktoré sú nutné k zhotoveniu samotnej stavby. Výkaz výmerov je tiež základným dokumentom, vďaka ktorému môžete určiť ponukovú cenu a zúčastniť sa tak i na výberovom konaní na stavebný projekt. Pre vytvorenie výkazu výmerov je nutné dodať projektovú dokumentáciu stavby.
 • + -

  Posuzovanie ponukových cien dodávateľských firiem

  Ak už máte vytvorený stavebný rozpočet a radi by ste zistili, či sú ceny jednotlivých položiek adekvátne, môžem pre vás porovnať jednotlivé ceny u rôznych dodávateľov stavebného materiálu. Tento krok vám môže ušetriť nemalé finančné náklady. Pokiaľ si nieste istí vytvorením stavebným rozpočtom, neváhajte ma kontaktovať.

Ukážka výstupov stavebného rozpočtu, výkazu výmer alebo zadaní