• prenájom HAKI lešenia

• prenájom oceľových podporných výsuvných stojek

• doprava skriňovou dodávkou (sťahovanie) 13m³

• prenájom drobnej stavebnej techniky

test