Cena stavebného dozoru

Cena stavebného dozoru sa určuje individuálne podľa zložitosti technického prevedenia stavby a zodpovedá v zásade pri občasnom stavebnom dozore cca  0,7% rozpočtových nákladov ceny stavby.
( Prípadne sa cena stáleho stavebného dozoru určí individuálne podľa dohody. )

Príklad výpočtu ceny stavebného dozoru:

Cena stavby za 100.000 Eur = cena stavebného dozoru cca 700 Eur z toho:

pravidelné občasné kontroly kvality a BOZP na stavbe – 10 x po 50 Eur 500 Eur
zápisy do stavebného denníka, kontrola faktúr a stavebného materiálu 100 Eur
zastupovanie stavebníka na stav. úrade, účasť na stavebnom a kolaudačnom konaní 50 Eur
príprava dokumentácie a podkladov ku kolaudačnému konaniu 50 Eur