Cenník služieb

V nasledujúcich tabuľkách nájdete orientačné ceny ponúkaných služieb za vytvorenie položkového rozpočtu. Cena za položkový stavebný rozpočet sa určuje z ceny stavebného diela a to podielom z celkových nákladov stavby bez DPH.

Cenník pre vytvorenie stavebného rozpočtu - Novostavby

Rozpočtové náklady v € Odmena v % od (€) Odmena v % do (€) Orientačná cena stavebného rozpočtu v €
do 33.000,- € * 0,25% 0,30% do 100,- €
do 100.000,- € * 0,20% 0,25% 200 - 250,- €
do 166.000,- € * 0,15% 0,20% 250 - 330,- €
do 250.000,- € * 0,13% 0,15% 325 - 375,- €
do 330.000,- € * 0,11% 0,13% 360 - 430,- €
do 500.000,- € * 0,08% 0,11% 400 - 550,- €
do 1.000.000,- € * 0,06% 0,08% 600 - 800,- €
do 1.500.000,- € * 0,05% 0.06% 750 - 900,- €

Všetky uvedené ceny sú bez DPH


ZTI - zdravotechnické inštalácie (voda, kanalizácia, plyn) sú súčasťou rozpočtu
* bez ÚK - rozvody pre ústredné kúrenie (zabezpečíme)
* bez EL - elektroinštalácia (zabezpečíme)
* bez VZT - vzduchotechnika (zabezpečíme)


  

Cenník pre vytvorenie stavebného rozpočtu - Rekonštrukcie a opravy

Rozpočtové náklady v € Odmena v % od (€) Odmena v % do (€) Orientačná cena stavebného rozpočtu v €
do 33.000,- € * 0,30% 0,35% 100 - 120,- €
do 100.000,- € * 0,25% 0,30% 250 - 300,- €
do 166.000,- € * 0,20% 0,25% 330 - 415,- €
do 250.000,- € * 0,17% 0,20% 425 - 500,- €
do 330.000,- € * 0,14% 0,17% 460 - 560,- €
do 500.000,- € * 0,11% 0,14% 550 - 700,- €
do 1.000.000,- € * 0,08% 0,11% 800 - 1.100,- €
do 1.500.000,- € * 0,06% 0.08% 900 - 1.200,- €

Všetky uvedené ceny sú bez DPH


ZTI - zdravotechnické inštalácie (voda, kanalizácia, plyn) sú súčasťou rozpočtu
* bez ÚK - rozvody pre ústredné kúrenie (zabezpečíme)
* bez EL - elektroinštalácia (zabezpečíme)
* bez VZT - vzduchotechnika (zabezpečíme)


 

 • + -

  Príklad určenia ceny stavebného rozpočtu

  • Chceme spracovať stavebné dielo NOVOSTAVBA v odhadovanej cene 120.000,- € bez DPH (táto odhadovaná cena sa dá zistiť pomocou prepočtu finančných nákladov, ktorú vám môžem tiež zaistiť).

  • Odhadovanú cenu vynásobime koeficientom v rozmedzí 0.15% až 0.20% (zistíme podľa tabuľky). V našom prípade vyberieme koeficient 0.18%.

  • Vzorec pre výpočet ceny stavebného rozpočtu potom vypadá nasledovne: 120.000 * 0.0018 = 216,- €.

  • Za stavebný rozpočet na stavbu v odhadovanej hodnote 120.000,- € bez DPH zaplatíte 216,- € bez DPH.

  • Za prednostné spracovanie účtujem príplatok
 • + -

  Čo ak je projektová dokumentácia neúplná?

  Ak projektová dokumentácia nie je dodaná v potrebnom rozsahu pre spracovanie stavebného rozpočtu, je nutné zohľadniť i orientačnú cenu za prepočet prevádzaný naviac.

  V prípade, že je nutné stavebné dielo pred zahájením tvorby stavebného rozpočtu navštíviť a zamerať, účtujem si následujúce výdaje:

  Cena za každú začatú hodinu je 10,- € a započatý km (jazda tam aj späť) os. automobilom 0,15 € / km.
  Tieto ceny sú koncové. Nie som platcom DPH. Dopravu v Trenčíne si neúčtujem.
 • + -

  Cenník pre ostatné služby

  Konkrétne ceny pre daľšie ponúkané služby sú k dispozicii buď prostredníctvom e-mailu juraj.fisarek@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0903 708 956.

  Výpočet ďaľších služieb ktoré ponúkam

  • Prepočty finančných nákladov.
  • Výkaz výmerov a súpisy prác pre ocenenie vo výberovom konaní.
  • Posudzovanie ponukových cien dodávateľských firiem.
  • V prípade požiadavky ocenenia klientom predloženého výkazu výmerov účtujeme tiež hodinovú sadzbu 8,- €.