• statický výpočet a posúdenie stavebných konštrukcií pre stavebné povolenia

• výkresy tvaru a výstuže betónových konštrukcií a pre realizáciu stavieb

• projektovanie rodinných domov a drobných stavieb

• projektovanie jednoduchých stavieb, rekonštrukcií

• projekty pre stavebné povolenia

• architektonický návrh interiérov prevádzkových priestorov